06. Mlango wa sita: Yaliyo haramu kwa ndugu wa karibu wa maiti