05. Mlango wa tano: Yanayowalazimu wale ndugu wa maiti