04. Mlango wa nne: Yanayojuzu kwa walioko mbele ya maiti na wengineo