03. Mlango wa tatu: Yanayowapasa walio karibu na mgonjwa baada ya kufa kwake