02. Mlango wa pili: Kumtamkisha shahaadah anayetaka kukata roho