2. Suala la pili: Maji ambayo kwayo inapatikana twahara