Ahl-ul-Fatrah – Watu ambao hawakufikiwa na Mtume yoyote