Asli ya kuchinja ni kujitakasa na shirki – Khutbah ya ´Iyd-ul-Adhwhaa 1440


   Download