66. Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa´ah – watu wa kati na kati siku zote


Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa´ah siku zote wanakuwa kati kwa kati. Kwa ajili hii ndio maana wanasema kuwa Ummah huu uko kati na kati baina ya nyumati zingine na Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa´ah wako kati na kati baina ya mapote potevu. Inahusiana na haya na mengineyo. Wanamthibitishia Allaah matendo, utashi, matakwa yake, aliyopanga na kukadiria na wakati huo huo wanawathibitishia viumbe matendo, utashi na matakwa yao. Wanafanya hivo kwa mujibu wa Qur-aan na Sunnah. Hawapingi Qadhwaa´ na Qadar, kama wanavofanya Mu´tazilah, na wala hawapetuki mpaka katika kuthibitisha Qadhwaa´ na Qadar na kumpokonya mja utashi na matakwa yake, kama wanavofanya Jabriyyah.