18. Mikono ya Allaah (´Azza wa Jall)


Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa´ah wanaonelea kuwa Allaah (Ta´ala) ana mikono miwili. Mikono hiyo imekunjuliwa na ni yenye kutoa. Ni katika sifa zake za kidhati. Ni ya kihakika na ni yenye kulingana Naye. Qur-aan na Sunnah vimethibitisha kuthibiti mikono mwili. Kuhusiana na Qur-aan, Allaah (Ta´ala) amesema:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

“Ee Ibliys! Nini kilichokuzuia usimsujudie Niliyemuumba kwa Mikono Yangu?”[1]

Ama Sunnah, Mtume (Swalla Allaahu ´alayhi wa sallam) amesema:

“Mkono wa Allaah umejaa. Haupungui kutoa asubuhi na jioni. Mnaona vile alivyotoa tangu Aumbe mbingu na ardhi pasi na kupungua chochote kilichoko kwenye mkono Wake wa kulia?”[2]

Ahl-us-Sunnah wamekubaliana kuwa ni mikono ya kihakika isiyofanana na mikono ya viumbe. Sio sahihi kuifasiri kuwa ni nguvu, neema au kitu kingine kutokana na sababu zifuatazo:

Kwanza: Ni kuyaondosha maneno kutoka katika uhakika wake kwenda katika majazi pasi na dalili.

Pili: Hii ni maana inayokataliwa na lugha katika mazingira haya ambapo mikono anaegemezewa Allah (Ta´ala). Allaah amesema:

“… Niliyemuumba kwa Mikono Yangu?”

Sio sahihi ikawa na maana:

“… Niliyemuumba kwa neema au nguvu zangu?”

Tatu: Ni mikono miwili ndio anaegemezewa Allaah. Haikuthibiti si katika Qur-aan wala Sunnah ya kwamba Allaah (Ta´ala) anaegemezewa neema au nguvu mbili. Vipi basi mtu anaweza kufasiri mikono miwili kwamba ni neema au nguvu mbili?

Nne: Lau ingelikuwa kweli na maana ya nguvu, basi ingelikuwa ni sahihi kusema kwamba Allaah amemuumba Ibliys kwa mkono Wake. Hili ni jambo lisilowezekana. Na kama ingelikuwa inajuzu, basi Ibliys na yeye angeliweza kutumia kama hoja yake dhidi ya Mola wake alipomwambia:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

“Ee Ibliys! Nini kilichokuzuia usimsujudie Niliyemuumba kwa Mikono Yangu?”[3]

Tano: Njia ambayo Allaah amejiegemezea mkono imetajwa katika mazingira ambayo ni jambo lisilowezekana ikawa na maana ya neema au nguvu. Mkono ndio umetajwa na hali kadhalika mshiko ndivyo ilivyo inapokuja katika vidole na mshiko. Imethibiti namna ambavyo atashika na kutikisa na mkono. Mtume (Swalla Allaahu ´alayhi wa sallam) amesema:

“Allaah atazishika mbingu kwa mkono Wake na ardhi kwa mkono Wake mwingine. Halafu azitikise na kusema: “Mimi ndiye Mfalme.”[4]

[1] 38:75

[2] al-Bukhaariy (4684) na Muslim (993).

[3] 38:75

[4] al-Bukhaariy (4812) na Muslim (2787).